Το φρούριο του Κότσινα


Εναπομείναν σημείο του κάστρου κάτω από τον ναό της
Ζωοδόχου πηγής στον Κότσινα
Το φρούριο του Κότσινα ήταν από τα σημαντικότερα φρούρια του νησιού μετά το φρούριο της Μύρινας. Χτίστηκε στην ύστερη βυζαντινή περίοδο και αποκτά ιδιαίτερη σημασία, όταν γίνεται έδρα των Γατελούζων στη Λήμνο. Το κάστρο αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εποχή της Φραγκοκρατίας στο νησί, ιδίως κατά τον Τουρκοβενετικό πόλεμο του 1464-1479. Κατά την περίοδο που η Λήμνος ήταν υπό την κατοχή των Ενετών το κάστρο δέχθηκε τέσσερις επιθέσεις από τους Τούρκους με αποτέλεσμα να υποστεί πολύ βαριές ζημιές. Σήμερα διακρίνονται μόνο κάποια τμήματα των τειχών του φρουρίου στο λόφο του Κότσινα όπου δεσπόζει ο Ναός της Ζωοδόχου Πηγής και το άγαλμα της Μαρούλας, η οποία όπως λέγεται, κατάφερε να τρέψει σε φυγή τους Τούρκους το 1478. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου