Οι Κεχαγιάδες της Λήμνου

Ο όρος κεχαγιάς προέρχεται από την τουρκική λέξη  kâhya, που στο παρελθόν  kâhya ονομαζόταν ο αξιωματούχος της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Στο νησί της Λήμνου κεχαγιάδες ονομάζονταν οι ακτήμονες καλλιεργητές, οι οποίοι εργάζονταν στα κτήματα και στα κοπάδια των γαιοκτημόνων της Λήμνου. Οι κεχαγιάδες ήταν υποχρεωμένοι κάθε Κυριακή να πηγαίνουν το κουρούπι με το γάλα και λίγα φρέσκα τυριά στα αφεντικά των κτημάτων αυτών. Πολλές φορές τα αφεντικά έδιωχναν από τα κτήματα τους, τους κεχαγιάδες που είχαν και τους αντικαθιστούσαν με άλλους. Λίγοι κεχαγιάδες κατάφερναν να παραμείνουν χρόνια στη δούλεψη των γαιοκτημόνων και αυτό ήταν συνηθισμένο κυρίως στους πιο πλούσιους γαιοκτήμονες. Συνήθως αυτοί ονομάζονταν αρχοντοκεχαγιάδες ή παρακεχαγιάδες. Αυτοί συνήθως αντιπροσώπευαν τα αφεντικά τους και διαχειρίζονταν τις καλλιέργειες και τα κοπάδια των αφεντικών τους, που έμεναν στην πρωτεύουσα και που δεν τους ήταν εύκολο να βρίσκονται συνέχεια στα κτήματα. Κατά το πέρασμα του χρόνου οι κεχαγιάδες και οι παρακεχαγιάδες ανέπτυξαν τη δική τους κουλτούρα, η οποία διατηρείτε μέχρι και σήμερα μέσω της παράδοσης με λαϊκά τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς, όπως ο κεχαγιάδικος χωρός, ο μπάλος κ.α. Σήμερα ο όρος κεχαγιάς στη Λήμνο συνηθίζεται να λέγεται για όσους ασχολούνται με την καλλιέργεια της γης και με την εκτροφή αιγοπροβάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου